Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều ...


Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.
-
Write it on your heart that every day is the best day in the year.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái timviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống