Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều ...


Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.
-
Write it on your heart that every day is the best day in the year.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái timviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống