Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ...

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn đã mường tượng.
-
Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống