Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy tìm những bí mật trong lúc uống rượu, ...


Hãy tìm những bí mật trong lúc uống rượu, trong cơn giận dữ hoặc trong lúc sung sướng của người có bí mật.

Ngạn ngữ Tây Ban Nha

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống