Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có ...

Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế

Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
-
Live your beliefs and you can turn the world around.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống