Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày ...

Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.

Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
-
Every day should be passed as if it were to be our last.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống