Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như ...

Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.

Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.
-
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếthọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống