Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách ...


Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách theo cách sẽ khiến bạn tiến bộ.
-
Be determined to handle any challenge in a way that will make you grow.

Les Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống