Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách ...


Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách theo cách sẽ khiến bạn tiến bộ.
-
Be determined to handle any challenge in a way that will make you grow.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống