Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách ...


Hãy quyết tâm chấp nhận mọi thử thách theo cách sẽ khiến bạn tiến bộ.
-
Be determined to handle any challenge in a way that will make you grow.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống