Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ ...


Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.
-
Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống