Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy ...


Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.
-
Look back, and smile on perils past.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mạo hiểmnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Tuân Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống