Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy ...


Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.
-
Look back, and smile on perils past.

Walter Scott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mạo hiểmnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832
© 2012 Danh ngôn cuộc sống