Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy nhớ rằng im lặng, thi thoảng, là câu ...


Hãy nhớ rằng im lặng, thi thoảng, là câu trả lời tốt nhất.
-
Remember that silence is sometimes the best answer.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống