Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy nhìn về phía trước một lần và hãy ...


Hãy nhìn về phía trước một lần và hãy nhìn xung quanh bạn năm lần.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống