Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau ...


Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau đó hãy nhắm hờ.
-
Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống