Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao ...


Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao thượng, rồi giấc mộng của mi sẽ trở thành lời tiên tri.
-
Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống