Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất ...

Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp

Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.
-
Always remember that the most important thing in a good marriage is not happiness, but stability.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúchôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống