Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ ...


Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.
-
Always go too far, because that's where you'll find the truth.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống