Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ ...


Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.
-
Always go too far, because that's where you'll find the truth.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống