Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự ...

Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để

Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.
-
Hà dĩ báo đức chính dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống