Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy làm những gì chúng ta sợ hãi, và chắc ...


Hãy làm những gì chúng ta sợ hãi, và chắc chắn cái chết của nỗi sợ sẽ tới.
-
Do the thing we fear, and death of fear is certain.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống