Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn ...

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.
-
Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậthành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống