Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy làm kẻ khôn ngoan trong nhà ...


Hãy làm kẻ khôn ngoan trong nhà mình.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống