Hãy làm điều gì đó tuyệt vời, người ta ...


Hãy làm điều gì đó tuyệt vời, người ta có thể sẽ bắt chước.
-
Do something wonderful, people may imitate it.

Albert Schweitzer

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống