Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi ...


Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi làm lại... đó là con đường chiến thắng nỗi sợ nhanh chóng và chắc chắn nhất từng được phát hiện ra.
-
Do the thing you fear to do and keep on doing it... that is the quickest and surest way ever yet discovered to conquer fear.

Dale Carnegie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống