Hãy làm điều anh sợ nhất, và chắc chắn ...

Hãy làm điều anh sợ nhất, và chắc chắn cái chết của nỗi sợ sẽ

Hãy làm điều anh sợ nhất, và chắc chắn cái chết của nỗi sợ sẽ đến.
-
Do the thing you fear most and the death of fear is certain.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống