Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ ...


Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.
-
Be optimistic: It's the best droop therapy.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chánlạc quan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống