Hãy là chính mình, còn những người khác ...


Hãy là chính mình, còn những người khác thì đã là chính họ rồi.
-
Be yourself, every one else is already taken.

Oscar Wilde

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/10/1854
Ngày mất: 30/11/1900
© 2012 Danh ngôn cuộc sống