Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ ...


Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
-
Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpxấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống