Hãy học một vài điều về mọi thứ và ...


Hãy học một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.
-
Try to learn something about everything and everything about something.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống