Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ ...


Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.
-
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộilắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống