Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ ...


Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.
-
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộilắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống