Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy hoàn toàn khoan dung, hoặc không một chút ...


Hãy hoàn toàn khoan dung, hoặc không một chút nào; theo con đường của cái thiện hoặc của cái ác. Đứng giữa mối giao nhau đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn khả năng của bạn.
-
Be entirely tolerant or not at all; follow the good path or the evil one. To stand at the crossroads requires more strength than you possess.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứkhoan dung

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống