Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình ...


Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình để cuộc đời không thể cướp nó khỏi tay bạn.
-
Grow into your ideals so that life cannot rob you of them.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống