Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình ...


Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình để cuộc đời không thể cướp nó khỏi tay bạn.
-
Grow into your ideals so that life cannot rob you of them.

Albert Schweitzer

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống