Hãy hành động như thể bạn tạo được ...


Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.
-
Act as if what you do makes a difference. It does.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống