Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải ...


Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
-
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dotâm hồnmê tín

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

William James

© 2012 Danh ngôn cuộc sống