Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy để kẻ khác khen mình, đừng tự ...


Hãy để kẻ khác khen mình, đừng tự khen.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống