Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc ...


Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
-
Treat your friend as if he might become an enemy.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống