Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn ...


Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn bởi những gì bạn làm trong giấc mơ.
-
Judge of your natural character by what you do in your dreams.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống