Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ ...

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có.
-
Open your arms to change but don’t let go of your values.

Dalai Lama

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổigiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống