Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy coi nhẹ những tổn thương nhỏ, và ...


Hãy coi nhẹ những tổn thương nhỏ, và chúng sẽ biến mất.
-
Slight small injuries, and they will become none at all.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống