Hãy coi nhẹ những tổn thương nhỏ, và ...


Hãy coi nhẹ những tổn thương nhỏ, và chúng sẽ biến mất.
-
Slight small injuries, and they will become none at all.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống