Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. ...

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
-
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống