Hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo cách ...


Hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo cách bạn có thể có chút ít yên tĩnh mỗi ngày.
-
Try to arrange things so that you can have a reasonable bit of quiet every day.

Evelyn Underhill

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 6/12/1875
Ngày mất: 15/6/1941
© 2012 Danh ngôn cuộc sống