Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử ...


Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.
-
Deliberately seek opportunities for kindness, sympathy, and patience.

Evelyn Underhill

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 6/12/1875
Ngày mất: 15/6/1941
© 2012 Danh ngôn cuộc sống