Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy bước ra khỏi không gian an toàn của ...


Hãy bước ra khỏi không gian an toàn của mình. Bạn chỉ có thể phát triển nếu bạn sẵn sàng cảm thấy kỳ cục và không thoải mái khi thử điều gì đó mới mẻ.
-
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

an toànphát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống