Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng ...

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm buồn người khác, làm bạn không tốt, và không giải quyết vấn đề nào cả.
-
Be grateful for what you have and stop complaining - it bores everybody else, does you no good, and doesn't solve any problems.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phàn nàn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống