Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng ...

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm buồn người khác, làm bạn không tốt, và không giải quyết vấn đề nào cả.
-
Be grateful for what you have and stop complaining - it bores everybody else, does you no good, and doesn't solve any problems.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phàn nàn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống