Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để ...


Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác.
-
Eat to please thyself, but dress to please others.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống