Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt ...


Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.
-
The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống