Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn ...


Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.
-
Happiness in marriage is entirely a matter of chance.

Jane Austen

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúchôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
© 2012 Danh ngôn cuộc sống