Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc ...

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó.
-
The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống