Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn ...

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.
-
Happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make them come true.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcgiấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống