Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người ...


Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt.
-
Happiness: a good bank account, a good cook, and a good digestion.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống