Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh ...

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
-
Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

Dalai Lama

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống