Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn ...


Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.
-
Happiness is like a kiss…you must share it to enjoy it.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

© 2012 Danh ngôn cuộc sống