Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ...


Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ngoan.

Ngạn ngữ Nga

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống