Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ...


Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ngoan.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống